Facebook

Formanden har ordet

Jesper_Rom_KnudsenWEB.jpg
04-12-2014

Kære Sponsorer, tilskuere og øvrige Jammerbugt FC støtter

Som I sikkert har set, har der været en større artikel i Nordjyske om forskellige forhold i Jammerbugt FC.

Artiklen har sikkert givet anledning til undren og nogen bekymring, hvilket jeg meget skal beklage.

Forhold i dele af artiklen er for os helt og aldeles ugennemskuelig, og vi føler den på nogle områder anklager Jammerbugt FC som en utroværdig og uhæderlig fodboldklub, hvilket jeg er nødt til at reagere på.

Jeg er, på nogle områder, blevet citeret og fortolket i en retning, der ligger langt fra det reelle indhold af samtale mellem journalisten og mig, og det er min opfattelse, at artiklen er blevet sammensat af brudstykker af udtalelser fra forskellige sider over det seneste år eller to.

Jeg føler derfor, at der er behov for at præcisere, at Jammerbugt FC og Jetsmark IF overholder alle regler – skattemæssige såvel som ansættelsesmæssige – og samtlige kontrakter og aftaler kan naturligvis tåle et eftersyn fra såvel SKAT som andre myndigheder.  Vi har for nylig indgået forlig med Spillerforeningen, som andre klubber også har gjort det, hvor samtlige kontrakter er blevet 100% studeret af dem, og evt. udestående feriepenge og pension er afregnet i henhold til det aftalte. Vi har derfor ingen yderligere udeståender, og alle kontrakter er fuldstændig i overensstemmelse med gældende regler.

Der har tidligere været tvivl om pension og feriepenge til fodboldspillere – i vores tilfælde amatører og deltidsspillere - og det har spillerforeningen fået prøvet ved en domstol, som har givet dem medhold, hvilket vi ligesom alle andre klubber i Danmark har anerkendt og udredt.

Jeg vil også gerne præcisere, at vi har et bestyrelsessamarbejde, der fungerer, hvilket indebærer forskellige diskussioner af synspunkter, hvilket vel også er det man kan forvente af en ansvarlig og aktiv bestyrelse, og det ønsker vi naturligvis at leve op til. Det er aldeles fejlfortolket, at de to bestyrelsesmedlemmer fra Jetsmark IF modarbejder samarbejdet i bestyrelsen.

I skal være meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen

Jesper Rom Knudsen
Bestyrelsesformand
Jammerbugt FC
4083 2000
jrk@trackunit.com