Facebook

Henning Pedersen - Talentudviklingschef i Blokhus FC

Henning P.jpg
19-06-2009

Som vi for nylig har informeret om vil Blokhus FC i fremtiden arbejde på et målrettet samarbejde med så mange af omegnsbyernes klubber som muligt for styrke talentudviklingen via en overbygning af elite ungdomshold, hvor vi kan være primus motor i denne fælles udvikling for at skabe det nødvendige træningsmiljø. Det vigtige i denne strategi er at have et fælles elitetræningsmiljø for alle klubberne, uden at det går ud over egne klubber. Og det sker gennem en overbygning af fælles elitehold, som har den fordel at de respektive klubber kun afgiver spillerne i den uge de spiller på det fælles hold, og altså ikke afgiver dem for halve eller hele år, som det sker i dag, hvis en spiller vil prøve lykken på elitehold. Det har samtidig en stor social betydning for den enkelte spiller, som dermed ikke mister sit lokale netværk.

Som ansvarlig for denne udvikling har vi valgt at ansætte en separat ledelse så vi sikrer at projektet får en meget høj prioritet. Vi har ansat Henning Pedersen, som hidtil har været cheftræner for Blokhus FC. Vi er meget glade for at Henning har sagt ja til at udvikle denne afdeling. Ud over at Henning selvfølgelig allerede har et stort kendskab til områdets talenter, var han manden bag samme talentudviklingskoncept i Viborg og omegn, hvor han på rekordtid fik lavet en struktur mellem 22 klubber, som i dag er en stor faktor i området.

Henning vil derudover arbejde tæt sammen med cheftræner Henrik Larsen og direktør Ole Nielsen om sammensætning af spillertruppen for 2. divisions-holdet i Blokhus FC.

Vi glæder os meget til det fortsatte samarbejde med Henning, og er overbevist om at alle omegnsklubber vil få stor gavn af hans erfaring på netop dette område.

Henning tiltræder sin nye stilling straks.

For yderligere informationer

Jørgen Lindgaard     
Bestyrelsesmedlem i Blokhus Sport & Fritid A/S  
Mobil: 40193764 

Ole Nielsen
Direktør for Blokhus FC
Mobil: 40837949

Blokhus den 19. juni 2009