Facebook

Orientering fra bestyrelsesformanden

JFC_Nyhedslogo.jpg
16-12-2013

Efter nogle turbulente uger i Jammerbugt FC, hvor vi har gennemført en større oprydning, er vi nu ved at nå til et punkt, hvor vi igen kan begynde at se fremad.
 
Vi må desværre konstatere, at vi ikke har haft styr på vores omkostninger - det beklager vi rigtig meget. Vi har derfor iværksat en lang række aktioner, som skal rette op på de forskellige forhold.
 
For at sikre en fortsat eksistens, har vi måtte skære ind til benet. Det betyder, at der er blevet skåret kraftigt ned på vores omkostninger i budgettet for 2014, og det har medført, at vi fremover kun vil have én person ansat i Jammerbugt FC. Denne person skal udelukkende stå for salg af sponsorater og have den daglige kontakt til sponsorer og andre samarbejdspartnere samt øvrige personer i og omkring Jammerbugt FC fællesskabet.
 
Det sportslige ansvar inklusiv ansættelse af spillere og trænere vil fremover blive varetaget af cheftræneren i tæt samarbejde med Bettina Guldager, som er bestyrelsesmedlem. Vi har desværre også måtte skære på det sportslige område, men vi har dog forsøgt at minimere reduktionerne her, da sportslig succes er nødvendig for klubbens fortsatte eksistens.
 
Et manglende salg af sponsorater sammenholdt med store omkostningsoverskridelser betyder desværre, at klubben kommer ud af 2013 med et underskud på omkring en halv million. Så stort et underskud har været tæt på at lukke klubben, men det er lykkedes at finde nogle fornuftige løsninger med Jetsmark IF, Sparekassen Vendsyssel og andre gode samarbejdspartnere.
 
For at sikre, at vi ikke igen kommer ud i økonomisk uføre, er det besluttet, at bestyrelsesmedlem Finn Bundgaard Bech får ansvaret for den løbende opfølgning og rapportering på omsætnings- og omkostningsmål. Disse tiltag sammenholdt med den handlingsplan og de aktiviteter, som bestyrelsen har iværksat, har gjort det muligt fortsat at drive elitefodbold i Jammerbugt FC.
 
Vi vil derfor glæde os til at se jer igen, når sæsonen starter på ny til foråret, og vi håber, at I fortsat vil støtte op omkring Jammerbugt FC i 2014.
 
Med tak for opbakningen i 2013, vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Jesper Rom Knudsen

Bestyrelsesformand
Jammerbugt FC