Facebook

Samarbejde omkring Blokhus FC på plads

Her ruller den blå bølge.jpg
13-12-2010

Af Thomas Jansen

Der er nu positive nyheder vedrørende fremtiden omkring Blokhus FC. Således kunne bestyrelsen i Jetsmark IF i weekenden melde ud, at der nu er fundet en løsning på at køre Blokhus FC videre som en eliteoverbygning på Jetsmark IF. Med andre ord, så ruller den blå bølge videre.

Du kan læse mere herom i nedenstående pressemeddelelse.

Pressemeddelelse - Jetsmark IF:

Blokhus FC og Jetsmark IF fremtid

Tilbage i 2008 stod det klart for Jetsmark IF, at det var nødvendigt at gøre tingene anderledes, hvis man skulle drive en elite afdeling såvel som en bredde afdeling i fodboldklubben. Aktiviteterne hang sammen og man var ikke i stand til at skabe det nødvendige økonomiske råderum til at opbygge en stærk eliteklub, samtidig med at man skulle koncentrere sig om at drive en sund breddeklub. Blokhus Sport & Fritid overtog således eliteafdelingen, og opbyggede Blokhus FC, som jo klarer sig rigtig flot sportsligt, samtidig med at vi i Jetsmark IF kunne koncentrere os om at skabe en sund og velfungerende breddeklub.

I dag er der således skabt en stærk eliteklub i Blokhus FC samtidig med at vi i Jetsmark IF har fået etableret en stærk breddeklub med masser af aktiviteter og gode resultater ikke mindst i ungdomsrækkerne.

En ny situation
Nu opstår der så en ny situation, idet Blokhus Sport & Fritid vælger at opdele firmaet i to selvstændige ejendomsfirmaer – altså et setup, hvor en elite fodboldklub ikke umiddelbart passer ind længere, så der skal findes en ny base for Blokhus FC. Det ligger automatisk i kortene, reglerne fra DBU og i samarbejdsaftalen mellem Blokhus FC og Jetsmark IF, at spillerlicenserne skal tilbage til Jetsmark IF i sådan et tilfælde. Når der så samtidig er opbygget en så velfungerende eliteklub med rigtig flotte resultater, som det er tilfældet i Blokhus FC, er det selvfølgelig nærliggende også at analysere muligheden for at køre eliteklubben videre på samme ambitionsniveau. Det er netop, hvad vi i Jetsmark IF målrettet har arbejdet på i tæt samarbejde med Blokhus FC i den seneste tid, og vi er nu kommet til en overordnet gensidig aftale. Aftalen betyder, at det Blokhus FC vi kender i dag, videreføres som en selvstændig enhed i Jetsmark IF regi pr 1. januar 2011.

To selvstændige klubber
Vi fastholder navnet Blokhus FC, som jo er passet og plejet under hele opbygningsfasen. Blokhus FC fastholdes endvidere som en helt selvstændig afdeling med separat regnskab og budget, så vi fremadrettet kan drive den veltrimmede breddeklub og den stærke eliteklub som adskilte forretninger. Vi tror det er vigtigt for vore sponsorer, at man stadig har muligheden for at støtte breddefodbolden og alle de unge målrettet i Jetsmark IF (dem der spiller i grøn), mens andre målrettet sponsorerer eliteklubben Blokhus FC (dem der spiller i blå). Dette koncept fastholdes. Ikke bare i form af to selvstændige budgetter og regnskaber, men også også i kraft af selvstændige bestyrelser. Der bliver således en hovedbestyrelse i Jetsmark IF med fokus på breddeklubben som vi kender det i dag, samt en selvstændig bestyrelse med fokus på og viden om det at drive eliteklubben Blokhus FC, som det elitelokomotiv et divisionshold er i en klub og et lokalområde som vores.

Bestyrelsen
Det er således med stor glæde, at vi kan offentliggøre, at det er lykkedes at samle en topengageret bestyrelse for Blokhus FC, hvor der både er en god sportslig, økonomisk og forretningsmæssigt ballast, men det er også lykkedes at fastholde kontinuiteten fra det eksisterende Blokhus FC, idet Jørgen Lindgaard Christensen fra det nuværende Blokhus FC har indvilget i også at gå med i ledelsen af Blokhus FC fremadrettet. Bestyrelsen for Blokhus FC  består således af Bøje Lundtoft (formand), Jacob Christensen (økonomi), Jørgen Lindgaard Christensen (kontrakter, aftaler mv), Flemming Jansen (kommunikation mv), Finn Larsen (JIF repræsentant) og Georg Steen Christensen (JIF repræsentant). Der vil fremadrettet også være en fuldtidsansat sportsdirektør til at varetage den daglige drift af Blokhus FC, hvilket fortsat varetages af Mogens Andersen. 

Det økonomiske grundlag
Grundlaget for videreførslen af Blokhus FC i til Jetsmark IF regi, er etableret ved at overdrage samtlige spiller-, træner- sponsorkontrakter fra det nuværende Blokhus FC setup til Jetsmark IF. Endvidere har de nuværende ejere af Blokhus FC tegnet ekstraordinært omfattende hovedsponsorater for de kommende to år, hvilket er medvirkende til, at der kan skabes  et økonomisk grundlag for at etablere Blokhus FC i Jetsmark IF regi.

Ambitionerne
Det er vores ambition, at Blokhus FC fortsat skal være det elitelokomotiv det er i dag, og vi ønsker gennem øgede indtægter at styrke Blokhus FC’s position fremadrettet, og samtidig også sikre, at vi løbende udvikler unge talenter fra breddeklubben igennem et styrket talentsamarbejde mellem de to klubber.

Vi håber vore trofaste tilskuere såvel som sponsorer vil bakke op om det fremtidige setup for såvel Jetsmark IF som for Blokhus FC. Uden sponsorer og tilskuere kan det ikke lade sig gøre, og vi er stolte og glade over nu at kunne præsentere en så stærk løsning, som i realiteten ikke vil se meget anderledes ud end det gør i dag for hver af de to klubber, som i øvrigt fortsat vil spille og blive markedsført i henholdsvis grøn og blå.

Med ønsker om en god jul og et godt nytår til sponsorer, tilskuere og samarbejdspartnere, ser vi frem til at åbne forårssæsonen i 2011, hvor vi jo skal forsvare 1. pladsen i 2. division vest.